Хоршоог хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл

МЭДЭЭЛЭЛ

2022.06.30                                                                                                                                       Орхон

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны өдрийн А/361 дүгээр тушаалын “Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам”-ын дагуу сумын ИТХ-ын хуралдаанаар 2022 онд “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-гийн тэргүүлэх чиглэлийг тогтоолоор баталсан. Үүнд:

  1. Зоорийн аж ахуй хөгжүүлэх
  2. Хүлэмжийн аж ахуй хөгжүүлэх
  3. Туслах аж ахуйг хөгжүүлэх /гахай, тахиа, зөгий/

2022 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрөөс эхлэн 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ны хугацаанд цахим болон мэдээллийн самбарт төсөл хүлээн авах зар мэдээллийг өгсний дагуу тус суманд үйл ажиллагаа явуулдаг 3 хоршоо нийт 88 411 500 төгрөгийн өртөгтэй төслийг тус санд ирүүлсэн.  Үүнд:

  1. Энхтал 2 дугаар багт үйл ажиллагаа явуулдаг “Энхтал сүүн зам” хоршоо хүнсний ногоо хадгалах чиглэлээр зоорь барих төсөл хэрэгжүүлэхэд 17 471 500 төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг хүссэн төсөл.
  2. Баян-Өлзийт 1 дүгээр багт үйл ажиллагаа явуулдаг “Орхон Дэлгэр Баян Хайрхан” хоршоо өвлийн хүлэмж    барих төсөл хэрэгжүүлэхэд 45 000 000 төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг хүссэн төсөл
  3. Энхтал 2 дугаар багт үйл ажиллагаа явуулдаг “Бат ихэр заяа” хоршоо тахианы аж ахуйг байгуулахад 25 940 000  төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэгийг хүссэн.

2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр хоршоог хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хороон хурал зохион байгуулж 3 хоршооны 3 төсөлд 88 411 500 төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Үүнд:

  1. “Энх тал сүүн зам” хоршоонд “Зоорийн аж ахуй” төсөлд шаардагдах 17 471 500 төгрөгийн зээл
  2. “Орхон Дэлгэр Баян Хайрхан” хоршоонд “Өвлийн хүлэмж” төсөлд шаардагдах 45 000 000 төгрөгийн зээл
  3. “Бат ихэр заяа” хоршоонд “Тахианы аж ахуйг байгуулах” төсөлд шаардагдах 25 940 000 төгрөгийн зээл

  

 


Нийтлэгдсэн: 2022-06-30 15:25:00