Энхтал багийн хогийн цэгийг хашаажууллаа

Эх үүсвэр: Орхон сумын хөрөнгө оруулалт

Хүчин чадал: 800 метр урт,

Байршил: Орхон сум, Энхтал баг 96-р зөрлөг

Гэрээний дүн: 4,000,000 төгрөг

Хугацаа: 2020.05.20 – 2020.06.10

Гүйцэтгэгч байгууллага: “Орхон царам” ХХК

Гүйцэтгэл: 100%


Нийтлэгдсэн: 2020-10-27 12:32:49