Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажилууд

Дэлгэрэнгүй

Эрхэм зорилго

Оновчтой бодлого зохицуулалтаар хангах замаар сумын хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх нь манай Тамгын газрын эрхэм зорилго мөн
Шинэ мэдээлэл
 • Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажилууд
  Тус сумын ОНХС-гийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 10.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий “Мод бут худалдан авах” ..
  2024-04-22 12:41:44
 • СУМЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
  ..
  2024-04-01 14:20:14
 • Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээл
  ..
  2023-10-22 02:26:05
 • Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөл байгуулах
  ..
  2023-10-22 02:24:08
 • СУМЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
  ..
  2023-10-22 02:18:18
Фото мэдээлэл