Сумын бренд
Зөгийн аж ахуйн талаар
Сумын хэмжээнд 5 аж ахуйн нэгж, 98 өрхийн 2417 бүл зөгийтэй жилд дундажаар 32.0-44.0 тн бал хураан авч зах зээлд нийлүүлж байна. Улсын Тэргүүний Баян-Зөгий, Эрдэнэт зөгий хоршоо үйл ажиллагаа явуулж байна. ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн мэдээлэл
умын хэмжээнд 2021 онд нийт 13 ААНБ, 379 иргэн 1372 га талбайд төмс, хүнсний ногоо тариалж 17809 тн, 7 төрлийн жимс, жимсгэнэ 64.9 га талбайд ургуулж 7.5 тн, 4 төрлийн эмийн ургамал 6.7 га талбайд тариалж 0.2 тн ургац тус тус хураан авч зах зээлд нийлүүлсэн бөгөөд энэ нь 2021 оны улсын хэмжээнд хураан авсан төмс, хүнс... [ Дэлгэрэнгүй...]