Төсөв санхүү
Сумын 2023 оны төсөв батлагдлаа
Сумын ИТХ-ын 8 дахь удаагийн сонгуулийн 13 дугаар хуралдааны 31 дүгээр тогтоолоор сумын 2023 оны төсвийг баталлаа... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны 11 сарын орлогын мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны 10 сарын орлогын мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны 09 сарын орлогын мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны 08 сарын орлогын мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны 07 сарын орлогын мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны 06 сарын орлогын мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны төсвийг тодотгон баталлаа
Сумын 2022 оны төсөвт ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаас хэмнэлтийн тухай хуультай холбогдуулан 123,7 сая төгрөг эргүүлэн татсантай холбогдуулан тодогтол хийж баталлаа.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны 05 сарын орлогын мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны 04 сарын орлогын мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
 1 2 >