ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 05 ДУГААР ХУРАЛ БОЛЛОО

Сумын Засаг даргын Зөвлөлийн хурлыг 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10.00 цагт хуралдуулахаар зарлаж ирвэл зохих 7 гишүүн ирэхээс 6 гишүүн хуралд оролцож, ирц 85.7 хувьтай хуралдлаа. Уг хурлаар 6 арга хэмжээнд шаардагдах 717.867 мянган төгрөгийн зардлыг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргах асуудлыг хэлэлцэж хуралд оролцсон зөвлөлийн гишүүдийн 100 хувийн саналаар  шийдвэрлэлээ.


Нийтлэгдсэн: 2019-06-27 14:51:14