Засаг дарга
ХУРДАН МОРИНЫ УРАЛДААНЫГ ХОРИГЛОЛОО.
Сумын Засаг даргын 2022 оны 01-А/25 дугаар захирамжаар энэ оны тавдугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг хориглосон шийдвэр гаргалаа. Сумын хэмжээнд хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээн хийхгүй байхыг багийн Засаг дарга болон сумын морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн н... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021-2024 ОНЫ ХӨТӨЛБӨРӨӨС 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021-2024 ОНЫ ХӨТӨЛБӨРӨӨС 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021-2024 ОНЫ ХӨТӨЛБӨРӨӨС 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
УМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021-2024 ОНЫ ХӨТӨЛБӨРӨӨС 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэн, ААНБ-ын анхааралд:
Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэн, ААНБ-ын анхааралд:... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ НЭГ. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ ХОЁР. СОЁЛ, СПОРТЫГ ДЭМЖИХ ЖИЛ ... [ Дэлгэрэнгүй...]
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017-2020 ОНЫ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017-2020 ОНЫ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны ЭРХЭМ ЗОРИЛГО нь: Иргэдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хүсэл зоригийг нь эрхэмлэн дээдэлж, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг эрч... [ Дэлгэрэнгүй...]
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017-2020 ОНЫ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017-2020 ОНЫ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны ЭРХЭМ ЗОРИЛГО нь: Иргэдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хүсэл зоригийг нь эрхэмлэн дээдэлж, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг эрчи... [ Дэлгэрэнгүй...]
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017-2020 ОНЫ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны ЭРХЭМ ЗОРИЛГО нь: Иргэдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хүсэл зоригийг нь эрхэмлэн дээдэлж, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг эрчимтэй хөгжүүлэхэд төрийн бодлого, үйл ажиллагааг чиглүүлнэ. “Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Аймгийн х... [ Дэлгэрэнгүй...]
ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 05 ДУГААР ХУРАЛ БОЛЛОО
Сумын Засаг даргын Зөвлөлийн хурлыг 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10.00 цагт... [ Дэлгэрэнгүй...]
Мэндчилгээ
Дархан-Уул аймгийн Орхон сум нь анх 1968 онд Орхон Шарын голын бэлчирт одоогийн Сэлэнгэ аймгийн Орхон Шарын голын Жимс, Ногоо, Сүүний САА нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 1974 онд БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор Дархан хотод шилжиж Орхон хороо, улмаар 1994 онд Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн н... [ Дэлгэрэнгүй...]