Төсөв санхүү
Сумын 2022 оны 03 сарын орлогын мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны төсөвт зохицуулалт хийгдлээ
Сумын ИТХ-ын зөвлөлийн 7 дугаар хуралдаанаар 2022 оны төсөвт урь оны үлдэгдэлээр зохицуулалт хийж баталлаа... [ Дэлгэрэнгүй...]
сумын "Орхон тохижилт" ОНӨААТҮГ-ын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт гарлаа
сумын "Орхон тохижилт" ОНӨААТҮГ-ын 2021 оны санхүүгийн тайланг Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар аудит хийж, зөрчилгүй дүгнэлт гарлаа... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны 02 сарын орлогын мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын ЗДТГ-ын 2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт
Сумын ЗДТГ-ын 2021 оны санхүүгийн тайланг Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудит газар гэрээгээр гүйцэтгэж, зөрчилгүй дүгнэлт гаргалаа. ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны 01 сарын орлогын мэдээ
Сумын 2022 оны татварын болон татварын бус орлого... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын 2022 оны батлагдсан төсөв
Сумын 2022 оны төсвийг сумын ИТХ-ын 8 дахь удаагийн хуралаар баталлаа... [ Дэлгэрэнгүй...]
 < 1 2