Төрийн албан хаагчид ногоо хураалтад ажиллалаа

Аймгийн Засаг дарга түүний тамгын газраас зохион байгуулсан хүнсний ногоо хураан авах уриалгын дагуу сумын төрийн 6 байгууллагын 20 орчим албан хаагчид 2020 оны 10 дугаар 20-ны өдөр 1 иргэний талбайд лууван хураалтад ажиллалаа.


Нийтлэгдсэн: 2020-10-27 13:25:36