"Тэгш оролцоо-тэгш хөгжил" сэдэвт уулзалт боллоо

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Эмэгтэйчүүдийн холбоо хамтран "Тэгш оролцоо-тэгш хөгжил" сэдэвт уулзалтыг 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр сумын Соёлын төвд зохион байгуулж 30 орчим иргэд оролцлоо.


Нийтлэгдсэн: 2020-10-27 13:28:21