Сум хөгжүүлэх сангаас 2021 онд зээл олгосон иргэдийн мэдээлэл

2021 ОНД “СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН”-ГААС ОЛГОСОН ЗЭЭЛ

 

  Д/д

 

Төсөл хэрэгжүүлэгч иргэний нэр

Төслийн

нэр

Хөрөнгийн хэмжээ

Зөвлөлийн хурлаар санхүүжүүлсэн хэмжээ

1

Энхцогт Ариунтуяа

 

Хүлэмжийн аж ахуйд эко бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

5 000 000

4 000 000

2

Дамбадаржаа

Цэцэгмаа

Зоорь

5 000 000

5 000 000

3

Шийнэн Нарантуяа

 

Өрхийн зөгийн аж ахуйн төсөл

5 000 000

4 000 000

4

Галсанжаа Отгонбаатар

 

Зөгийн ах ахуй эрхлэх

10 000 000

10 000 000

5

Бямбасүрэн Соёл-Эрдэнэ

Нарлаг хүлэмж

10 000 000

6 000 000

6

Дашмягмар Янжинцэцэг

Даршилсан ногоо

5 000 000

5 000 000

7

Намсрайжав Оюунтуяа

Хүлэмж

10 000 000

10 000 000

8

Отгонбаяр Энхцэцэг

Гоо сайханны төсөл

10 000 000

10 000 000

9

Цэдэн-Иш Эрдэнэ-Иш

Арвин сүрэг

7 000 000

5 000 000

 

Дүн

 

67 000 000

59 000 000

 


Нийтлэгдсэн: 2021-11-25 13:00:12