ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТНУУДЫГ ДАГАЛДУУЛАН АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

Сумын Засаг даргын Тамгын газраас 2022 онд төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх талаар онцгой анхаарч ажиллах зорилт тавьсан. Тус зорилтын хүрээнд төсөвт байгууллагуудын архив, бичиг хэргийн ажилтнуудыг ЗДТГ-ын Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч С.Нямдаваад 7 хоногийн хугацаатай дагалдуулан ажиллуулах хуваарь баталсан.

Хуваарийн дагуу өнөөдрөөс /2022.01.10/ Соёлын төвийн Архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтан Э.Отгонтуяа дагалдан ажиллаж эхэллээ.


Нийтлэгдсэн: 2022-01-10 15:02:00