. ЗДТГ-ЫН АЛБАН ХААГЧДАД ЁС ЗҮЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Өнөөдөр /2022.02.11/ ЗДТГ-ын албан хаагчдад Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн С.Халиун  "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ээр сургалт зохион байгууллаа.

ЗДТГ-аас төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүйг дээшлүүлэх үүднээс сар бүр сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

 


Нийтлэгдсэн: 2022-02-11 17:56:05