“АЮУЛГҮЙ ГАЛЛАГАА” САРЫН АЯН ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Аймгийн  Засаг даргын 2022 оны 01-А/38 дугаар захирамжаар баталсан “Аюулгүй галлагаа” сарын аяны хүрээнд сумын ЗДТГ-аас байгуулагдсан ажлын хэсэг тус суманд гэр хорооллын айл өрхүүдэд гал, түймрийн аюулгүй байдалд эрсдэлийн үнэлгээ хийж асуумж авч аюулгүй ажиллагааны гарын авлагыг өрхүүдэд хүргэж ажиллаж байна.

 


Нийтлэгдсэн: 2022-02-23 16:02:45