ЦАХИЛГААНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЗЛЭГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

           

            Сумын ЗДТГ-аас “ДСЦТС” ХК-ийн Орхон хэсэгтэй хамтран төсөвт байгууллагуудын барилга, байгууламжийн цахилгааны аюулгүй байдал, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн ойр орчмын цахилгааны эх үүсгүүрүүдэд үзлэг шалгалтыг зохион байгууллаа. Шалгалтын үеэр цахилгааны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр холбогдох албан тушаалтнуудад зөвлөгөө өгч ажиллалаа.


Нийтлэгдсэн: 2022-03-16 16:02:50