СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА, ТҮҮНИЙ ТАМГЫН ГАЗРААС 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГӨӨ БАТАЛЖ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭ БАЙГУУЛЛАА.

Нийтлэгдсэн: 2023-01-12 12:00:00