СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТАНЫ БОЛОН ЗДТГ-ЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтны сул орон тоо байна. Үүнд:.

1.Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал

Сумын ЗДТГ-ын төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сул орон тоо байна. Үүнд:

  1. Төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн
  2. Баян-Өлзийт багийн Нийгмийн ажилтан
  3. Баян-Өлзийт багийн Зохион байгуулагч
  4. Энхтал багийн Зохион байгуулагч

 

 


Нийтлэгдсэн: 2023-05-16 03:27:29