Мод, бутны суулгац худалдан авах үнийн саналын урилга

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний дагуу Мод бутны суулгац худалдан авах ажилд үнийн санал авч байна. Үнийн саналыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 05-ны 15.00 цаг хүртэл сумын ЗДТГ-ын Санхүү албаны өрөөнд хүлээн авна. Холбогдох мэдээ мэдээлэлийг 95655977 утаснаас авч болно.


Нийтлэгдсэн: 2023-03-30 12:00:00