Зөгийн аж ахуйн талаар

 

            Сумын хэмжээнд 5 аж ахуйн нэгж, 98 өрхийн 2417 бүл зөгийтэй жилд дундажаар 32.0-44.0 тн бал хураан авч зах зээлд нийлүүлж байна. Улсын Тэргүүний Баян-Зөгий, Эрдэнэт зөгий хоршоо үйл ажиллагаа явуулж байна.

 


Нийтлэгдсэн: 2022-06-30 03:19:44