Голын усанд орж эндэхээс урьдчилан сэргийлэх самбарыг Ерөө голын эрэгт байршууллаа