Хог тээврийн зориулалтын машин худалдан авлаа

Эх үүсвэр: Орхон сумын хөрөнгө оруулалт

Хүчин чадал: Япон улсад үйлдвэрлэгдсэн,Механик, хойноо хөтлөгчтэй, хөдөлгүүрийн багтаамж 6400сс, дизель мотортой, 5000 кг, бункерийн багтаамж 8.1м3

Байршил: Орхон сум

Гэрээний дүн: 58,500,000 төгрөг

Хугацаа:2020.04.25 -2020.08.25

Гүйцэтгэгч байгууллага: Буянт суваргын булаг ХХК

Гүйцэтгэл: 100%


Нийтлэгдсэн: 2020-10-27 12:34:29