Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлын мэдээлэл

Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайг камержуулах, дрон худалдан авах ажлыг тендерт шалгарсан “Эко энержи ресурс” ХХК ОНХС-ийн 15.0 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэлээ.


Нийтлэгдсэн: 2021-09-15 15:23:25