СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2022 ОНД ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХИЙГДЭХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд Олон нийтийн оролцоотой худалдан авалтаар 3 ажил үйлчилгээг төлөвлөн ажиллаж байна. Үүнд:

  1. Энхтал багийн хогийн цэгийн хашаажуулалт – 20.0 сая төгрөг
  2. Сумын Наадмын талбайн тохижилт, сур харвааны талбай байгуулах -20.0 сая төгрөг
  3. Тариалангийн талбайн цахилгаан шугам татах -20.0 сая төгрөг

            Дээрхи ажил үйлчилгээ нь Олон нийтийн оролцоонд түшиглэн хийгдэх бөгөөд Сангийн сайдын 2021 оны 174 тоот тушаалаар батлагдсан журмын дагуу тендерт оролцох нөхөрлөл, бүлэг, хоршоог урьж байна.

Холбогдох утас: 95655977

 


Нийтлэгдсэн: 2022-03-15 02:32:44