Тариалангийн талбайд цахилгаан шугам татлаа

Тус ажлыг  Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан түгээх сүлжээ ХК-тай хамтран ажиллах 20,0 сая төгрөгний гэрээ байгуулан ажлыг гүйцэтгэлээ. Үүнд: 720 м урттай услалтын системийн 1-4р шуудуу хүртэл төвийн зам дагуу 720 м-ын урттай 7 ширхэг бетонон суурь бүхий тулгуур, тулгуур бүрт газардуулгатай, агаарын 720 м  шугамтай, салбарын 1 тулгуур шонтой цахилгаанд холбох ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэсэн.

Энэхүү ажилд материалын зардалд 16,9 сая төгрөг, ажиллах хүчний зардалд 0,9 сая төгрөг, тээврийн зардалд 0,3 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан.


Нийтлэгдсэн: 2022-11-30 13:25:02