Сумын эзэмшил газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааг хийлээ

Сумын эзэмшил талбайн хянан баталгаа хийх 10,0 сая төгрөгний ажлыг “Гранд амур” ХХК гүйцэтгэж, гэрээний дагуу 720,7 га талбайд хянан баталгаа хийж, лабораторын шинжилгээний хариу бүхий зураглал гаргасан цахим файл 1 ширхэг, цаасаар 2 хувь газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг хүлээлгэн өгсөн. 


Нийтлэгдсэн: 2022-11-30 13:28:50