Орхон сумын төлийн мэдээ
Орхон сумын төлийн мэдээ
Сумын хэмжээнд 2021 оны хавар 22676 эх мал төллөхөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдрийн байдлаар гүү 195, үнээ 1006, эм хонь 3269, эм ямаа 3388 нийт 7858 эх мал буюу 34.6 хувь нь төллөж гарсан төл 99.7 хувь бойжилттой байна.

Нийтлэгдсэн: 2021-03-26 03:37:38