Эргүүл пост ажиллуулж байна

Тус сумын Онцгой комиссоос Орхон хаалганы постод 2 албан хаагч 1 техник хэрэгсэл, Хөтөл хорооллын постод 2 албан хаагч 1 техник хэрэгсэлтэй тус тус эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байна.


Нийтлэгдсэн: 2021-03-26 03:40:59