Шуурхай штабын мэдээ

Сумын Онцгой комиссын Шуурхай штабаас холбогдох баримт бичгийг үндэслэн Дархан сумруу ар гэрийн гачигдлаар 1, ногоо борлуулах 1, сүү, цагаан идээ борлуулах 2, мал худалдах 1, Улаанбаатар хот руу хавдарын шинжилгээ өгөх 1, ногоо тээвэрлэх 2, Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумаас өвс тээвэрлэх 1 нийт 9 иргэнд зөвшөөрлийн бичиг олголоо.


Нийтлэгдсэн: 2021-03-26 03:43:01