Засаг даргын Тамгын дарга С.Дэлгэржаргал сумын төсөвт байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нартай уулзлаа

Өнөөдөр сумын Засаг даргын Тамгын дарга С.Дэлгэржаргал сумын төсөвт байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нартай уулзаж 2021 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үнэлгээг танилцуулж цаашид анхаарах асуудлын талаар зөвлөмж мэдээлэл өглөө.

Мөн 2022 онд сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Хүүхэд хамгааллын жил”-ийн хүрээнд хийж, хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд санал бодлоо солилцлоо.


Нийтлэгдсэн: 2022-01-05 14:25:00