ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДАЛТ 82.2 ХУВЬТАЙ БАЙНА.

Сумын Засаг даргын 2022 оны 01-А/68 дугаар захирамжаар шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтад 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг томилон 3 чиглэлд ажиллаж байна. Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтад 421 малчин, мал бүхий өрхийн 10686 толгой үхэр, 791 толгой гахай нийт 11477 толгой мал амьтан хамрагдаж хэрэгжилт 82.2 хувьтай байна.


Нийтлэгдсэн: 2022-04-28 16:02:03