Сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт санал авч байна.

Иргэд та бүхэн сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгах саналаа 2020 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд ирүүлнэ үү.

Утас: 99462427, 99703870

Нийтлэгдсэн: 2020-12-08 10:20:12