ЗДТГ-ЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН 4 СУЛ ОРОН ТООГ НӨХЛӨӨ.

Аймгийн ТАЗСЗ-ийн 2021 оны 51, 52, 53, 54 дүгээр тогтоолоор батлагдсан нэр дэвшигч нарыг сумын ЗДТГ-ын даргын 2022 оны Б/01, Б/02, Б/03, Б/04 дугаар тушаалаар төрийн жинхэнэ албан тушаал Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэнд тус тус томиллоо.


Нийтлэгдсэн: 2022-01-26 16:25:00