Мод тарьсан газарт хамгаалалтын хашаа барих ажлын үнийн саналын урилга

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний дагуу Мод бутны суулгац тариалсан газарт хамгаалалтын хашаа барих ажлын үнийн санал авч байна. Үнийн саналыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 05-ны 15.00 цаг хүртэл сумын ЗДТГ-ын Санхүү албаны өрөөнд хүлээн авна. Холбогдох мэдээ мэдээлэл болон зураг төсвийг Санхүү алба Н.Энхцацрал /95655977/-аас авна уу.


Нийтлэгдсэн: 2023-03-30 12:00:00