ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хэрэгжүүлэх Хороололын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийх /Шардэрс/ ажлын тендер зарлагдлаа

Тендерийн материалтай танилцахыг хүсвэл дараахь линкээр орж танилцана уу.

Хороололын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /Шардэрс/ (tender.gov.mn)


Нийтлэгдсэн: 2023-04-04 08:30:00