ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар зарлагдаж буй Төвийн хэсгийн зам засвар, тохижилтын ажил тендерийн талаар

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн Төвийн хэсгийн зам засавр, тохижилтын ажлын тендер нь 2023 оны 04 сарын 04-ны өдөр зарлагдсан ба үүнээс хойш 04 сарын 13, 04 сарын 21, 05 сарын 05-ны өдрүүдэд дахин зарлагдахад өнөөдрийн байдлаар оролцогч байхүй улмаас ажлын хэрэгжилт гүйцэтгэгчгүй байна.


Нийтлэгдсэн: 2023-05-12 12:03:00