Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн сонгон шалгаруулалтын зар
СУМЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУМЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУМЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
ЗДТГ-ЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН 4 СУЛ ОРОН ТООГ НӨХЛӨӨ.
Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс сумын ЗДТГ-ын төрийн жинхэнэ албан тушаалын 5 сул орон тоонд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарласнаас 4 ажлын байранд 4 албан хаагч тэнцлээ.... [ Дэлгэрэнгүй...]
ЗДТГ-т Төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн ажилд авна
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Жолооч ажилд авна
Тус сумын ЗДТГ-т Жолооч ажилд авна... [ Дэлгэрэнгүй...]
Нягтлан бодогч ажилд авна
Тус сумын ЗДТГ-т Нягтлан бодогч шалгаруулж ажилд авна. Ажилд орохыг хүсэгч иргэн ЗДТГ-т ирж бүртгүүлнэ үү. ... [ Дэлгэрэнгүй...]