Сум хөгжүүлэх сан
ИТХ-ын тогтоол
... [ Дэлгэрэнгүй...]
ИТХ-ын тогтоол
... [ Дэлгэрэнгүй...]
ИТХ-ын тогтоол
... [ Дэлгэрэнгүй...]
ИТХ-ын тогтоол
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хоршоог хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны өдрийн А/361 дүгээр тушаалын “Хоршоог хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам”-ын дагуу сумын ИТХ-ын хуралдаанаар 2022 онд “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-гийн тэргүүлэх чиглэлийг тогтоолоор баталсан. Үүнд: Зоорийн... [ Дэлгэрэнгүй...]