Хууль, тогтоомжид заасан бусад мэдээлэл хариуцагч төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх дараах мэдээлэлийг байнга ил тод нээлттэй байлгана
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажилууд
Тус сумын ОНХС-гийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 10.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий “Мод бут худалдан авах” ... [ Дэлгэрэнгүй...]
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар зарлагдаж буй Төвийн хэсгийн зам засвар, тохижилтын ажил тендерийн талаар
2023 онд сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн Төвийн хэсгийн зам засавр, тохижилтын ажлын тендерийн талаархи мэдээлэл... [ Дэлгэрэнгүй...]
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хэрэгжүүлэх Төвийн хэсгийн гудамж талбайн тохижилт, зам засварын ажлын тендер зарлагдлаа
Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хэрэгжүүлэх Төвийн хэсгийн гудамж талбайн тохижилт, зам засварын ажлын тендер зарлагдлаа. Тендерийн баримт бичгийг 04 сарын 12-ны 12.00 цаг хүртэл хүлээн авна.... [ Дэлгэрэнгүй...]
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хэрэгжүүлэх Хороололын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийх /Шардэрс/ ажлын тендер зарлагдлаа
Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хэрэгжүүлэх Хороололын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийх /Шардэрс/ ажлын тендер зарлагдлаа. Тендерийн материалыг 04 сарын 12-ны 12.00 хүртэл хүлээн авна.... [ Дэлгэрэнгүй...]
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хэрэгжүүлэх Ковш худалдан авах тендер зарлагдлаа
Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Ковш худалдан авах арга хэмжээний тендер зарлагдлаа. Тендерийн хугацаа 05 дугаар сарын 01-нийг хүртэл авна.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Тариалангийн талбайд агаарын цахилгаан шугам татах ажлын үнийн саналын урилга
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Худаг автоматжуулах ажлын үнийн саналын урилга
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Мод тарьсан газарт хамгаалалтын хашаа барих ажлын үнийн саналын урилга
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Мод, бутны суулгац худалдан авах үнийн саналын урилга
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний дагуу Мод бутны суулгац худалдан авах ажилд үнийн санал авч байна.... [ Дэлгэрэнгүй...]
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр
Сумын ИТХ-ын 31 дүгээр тогтоолоор 2023 онд ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 542,7 сая төгрөгөөр 11 төсөл хөтөлбөр арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөө.... [ Дэлгэрэнгүй...]