Худалдан авах ажиллагаа
Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын мэдээлэл
Эрүүл мэндийн төвд чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлын гүйцэтгэл 100% байна. Бэлтгэн нийлүүлэгч “Сувд гурван наран” ХХК нь 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр Орхон сумын ЗДТГ-тай байгуулсан ЗДТГ/2019/05 дугаартай гэрээний дагуу сумын ЭМТ-д вибратор 1, том дугуй 1, твист 1, жижиг дугуй 1, нийт 4 ширхэ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын мэдээлэл
82 айлын орон сууцны хорооллын цэвэр бохир усны инженерийн шугам сүлжээний ажлын гүйцэтгэгчээр “Аригшан” ХХК шалгарч 2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр гэрээ байгуулсан боловч ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөл саатсанаас шалтгаалан гэрээний хугацаа дуусч, 2019 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр гэрээний хугацааг сунгасан. Одоогоо... [ Дэлгэрэнгүй...]
Орхон сумын ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хийгдэх ажлын явцын мэдээ
Сумын ОНХС-гийн хөрөнгөөр 2019 онд 171.7 сая төгрөгийн 4 ажлыг санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр баталсан. Үүнд: 1. Сумын ЭМТ-д чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж худалдан авахад 2.2 сая 2. Сумын ЭМТ-д амаржих ор худалдан авахад 9.5 сая 3. Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажилд 15.0 сая 4. 82 ай... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын мэдээлэл
Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг гүйцэтгүүлэхээр 2019 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр “Вектор мэп”ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Одоогоор газар, байгалийн нөөц, нөхцөл, нийгэм эдийн засгийн мэдээллийг сум бүрээр бүрдүүлэн суурь мэдээллийн сан үүсгэж, мэдээллийн санд боловсру... [ Дэлгэрэнгүй...]
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлын явцын мэдээлэл
Тус сумын 2019 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 82 айлын хувийн орон сууцны инженерийн шугам сүлжээний эхний үе шатын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Орхон сумын ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хийгдэх ажлын явцын мэдээ
Сумын ЭМТ-д амаржих ор, эмнэлгийн зориулалттай функциональ ор худалдан авах ажлын хүрээнд 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр “Мед буян”ХХК-тай эмнэлгийн зориулалттай функциональ ор 10 ширхэгийг 7.0 сая төгрөгөөр, “Голден мед” ХХК-тай бүрэн автомат удирдлагатай төрөх ор 1 ширхэгийг 2.5 сая төгрөгөөр худалдан авах гэрэ... [ Дэлгэрэнгүй...]
 < 1 2 3