Худалдан авах ажиллагаа
Энхтал багийн хогийн цэгийг хашаажуулах ажлыг гүйцэтгэгчийг шалгарууллаа
Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хийж гүйцэтгэх Энхтал багийн хогийн нэгдсэн цэг байгуулж, хашаажуулах ажлыг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо хуралдаж шийдвэрлэлээ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Наадмын талбайн гадна орчны тохижилт, Сур харваан талбай байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг шалгарууллаа
ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжүүлэх Наадмын талбайн гадна орчны тохижилт, Сур харваан талбай байгуулах ажлын тендерийн үнэлгээний хорооны хурал болж, шалгаруулалтыг хийж гүйцэтгэлээ.... [ Дэлгэрэнгүй...]
СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2022 ОНД ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХИЙГДЭХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.
Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд Олон нийтийн оролцоотой худалдан авалтаар 3 ажил үйлчилгээг төлөвлөн ажиллаж байна. Үүнд: 1. Энхтал багийн хогийн цэгийн хашаажуулалт – 20.0 сая төгрөг 2. Сумын Наадмын талбайн тохижилт, сур харвааны талбай байгуулах -20.0 сая төгрөг 3. Тариалангийн тал... [ Дэлгэрэнгүй...]
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлын мэдээлэл
Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайг камержуулах, дрон худалдан авах ажлыг тендерт шалгарсан “Эко энержи ресурс” ХХК ОНХС-ийн 15.0 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэлээ.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлын мэдээлэл
Сумын ОНХС-ийн 20.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Орхон хаалганаас сумын төвийн 11 км засмал замын эвдэрсэн хэсэгт гүйцэтгэгчээр шалгарсан "Билигт Инжиниринг" ХХК нөхөлт хийж засварлалаа. Мөн ОНХС-ийн 20.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Шар дэрс, Тосгон хорооллын сайжруулсан замд“Хан хөхий булаг” ХХК засвар үйлчилгээ хи... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээ /2021.07.06/
Үйлдвэрийн урд талбайг ОНХС-ийн 20.0 сая төгрөгөөр тохижуулах ажлын тендерт “Хан хөхий булаг” ХХК шалгарч ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэлээ.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Хог тээврийн зориулалтын машин худалдан авлаа
Эх үүсвэр: Орхон сумын хөрөнгө оруулалт Хүчин чадал: Япон улсад үйлдвэрлэгдсэн,Механик, хойноо хөтлөгчтэй, хөдөлгүүрийн багтаамж 6400сс, дизель мотортой, 5000 кг, бункерийн багтаамж 8.1м3 Байршил: Орхон сум Гэрээний дүн: 58,500,000 төгрөг Хугацаа:2020.04.25 -2020.08.25 Гүйцэтгэгч байгууллага: Буянт суваргын булаг ХХК Г... [ Дэлгэрэнгүй...]
Энхтал багийн хогийн цэгийг хашаажууллаа
Эх үүсвэр: Орхон сумын хөрөнгө оруулалт Хүчин чадал: 800 метр урт, Байршил: Орхон сум, Энхтал баг 96-р зөрлөг Гэрээний дүн: 4,000,000 төгрөг Хугацаа: 2020.05.20 – 2020.06.10 Гүйцэтгэгч байгууллага: “Орхон царам” ХХК Гүйцэтгэл: 100%... [ Дэлгэрэнгүй...]
Орхон сумын ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хийгдэх ажлын явцын мэдээ
Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг гүйцэтгүүлэхээр 2019 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр “Вектор мэп”ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж, 2019.12.25-ны өдөр ажлыг хүлээн авлаа.... [ Дэлгэрэнгүй...]
Орхон сумын ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хийгдэх ажлын явцын мэдээ
82 айлын орон сууцны хорооллын цэвэр бохир усны инженерийн шугамын эхний үе шатны ажлын цэвэр бохир усны шугамын угсралт хийгдэж дууссан, аймгийн Барилга захиалагч, хот байгуулалтын газраас шугамын хоолойноос дахин дээж авч, шинжилгээний хариу ирсний дараа булалтын ажлыг хийлгэхээр ажлыг түр зогсоосон ба, шинжилгээний ... [ Дэлгэрэнгүй...]
 < 1 2 3 >