Үйл ажиллагааны ил тод байдал
2024 оны 1 улиралын Өргөдөл Гомдлын мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
ТАМХИНЫ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МЭДЭЭ
Тус сумын хэмжээнд 2021 онд шинээр 2 ААНБ, 1 мухлагаас тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл олгох хүсэлт ирүүлсний дагуу 2 ААНБ, 1 мухлагт, 2022 онд 4 аж ахуйн нэгж, 1 мухлагаас хүсэлт ирүүлсэн дагуу 4 аж ахуйн нэгж, 1 мухлагт нийт 6 ААНБ, 2 хүнсний мухлагт сумын Засаг даргын захирамжаар тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрл... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 06 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 06 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах чиглэлээр: Сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт харилцагч байгууллагуудаас 61 албан бичиг ирүүлснээс хугацаатай болон х... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 05 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 05 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах чиглэлээр: Сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт харилцагч байгууллагуудаас 82 албан бичиг ирүүлснээс хугацаатай болон х... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 03 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 03 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах чиглэлээр: Сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт харилцагч байгууллагуудаас 68 албан бичиг ирүүлснээс хугацаатай болон х... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 02 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 02 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах чиглэлээр: Сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт харилцагч байгууллагуудаас 53 албан бичиг ирүүлснээс хугацаатай болон х... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 01 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 01 дүгээр сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах чиглэлээр: Сумын Засаг дарга болон түүний Тамгын газарт харилцагч байгууллагуудаас 54 албан бичиг ирүүлснээс хугацаатай болон... [ Дэлгэрэнгүй...]
2021 онд тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл авсан ААНБ-ын жагсаалт
2021 онд тамхи худалдаалах тусгай зөвшөөрөл авсан ААНБ-ын жагсаалт... [ Дэлгэрэнгүй...]
2021 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ
2021 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Шуурхай штабын хурлын мэдээ
 Орхон сумын хэмжээнд сүүлийн 24 цагт коронавирусийн 1 тохиолдол батлагдаж нийт батлагдсан тохиолдол 105 боллоо.  Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмчлэн тусгаарлах байранд 7 иргэн хэвтэн эмчлүүлж байна.  Орхон суманд коронавирусийн эмчлэх 40 хүний ор бүхий эмчлэн тусгаарлах байрыг бэлтгэсэн. Үүнд: Өнөөдрийн бай... [ Дэлгэрэнгүй...]
 1 2 3 >