Үйл ажиллагааны ил тод байдал
2021 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ
... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын Шуурхай штабын хурал боллоо.
Аймгийн Онцгой комиссын 2021.03.24-ний өдрийн хурлаас Иргэдэд үйлчилдэг бүх шатны төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн хязгаарлана /2021.03.24-ний өглөөний 08:00 цагаас тодорхойгүй хугацаагаар/ - Төрийн болон хувийн хэвшлийн ЕБС, СӨБ-ын үйл ажиллагааг хязгаарлана. /2021.03.24-ний өглөөний 08:00 цагаас тодорхойгүй... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 03 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2020.03.24 ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 02 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2020.02.30 ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Сумын Онцгой комисс хуралдлаа
Улсын Онцгой комиссын шийдвэрээр сар шинийн баярын өдрүүдэд буюу 02 дугаар сарын 23-ны 08.00 цагаас 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 08.00 цаг хүртэл хот хоорондын зам тээврийн хөдөлгөөн түр хугацаагаар хязгаарласан. Уг шийдвэртэй холбогдуулан сумын Онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу сумын төврүү орох гарах хөдөлгөөнийг хязг... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 01 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
2020.01.25 Орхон Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 01 дүгээр сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тайлант сард иргэдээс бичгээр 22 өргөдөл хүлээн авч, 8 ө... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 17-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 17-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан 2020.01.17 ... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 10 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 10 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тайлант сард иргэдээс бичгээр 11 өргөдөл хүлээн авч, 2 өргөдөл шийдвэрлэн, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 9 өргөдөл судлагдаж байна. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуула... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 09 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан
ус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 09 дүгээр сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тайлант сард иргэдээс бичгээр 18 өргөдөл хүлээн авч, 10 өргөдөл шийдвэрлэн, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 8 өргөдөл судлагдаж байна. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуула... [ Дэлгэрэнгүй...]
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ЗДТГ-аас төлөвлөгөөт болон цаг үеийн ажлын хүрээнд 08 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
Тус сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 08 дугаар сард иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Тайлант сард иргэдээс бичгээр 7 өргөдөл хүлээн авч, 1 өргөдөл шийдвэрлэн, шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 6 өргөдөл судлагдаж байна. Нэг. Иргэний бүртгэл мэдээлэл, өргөдөл гомдол барагдуулах ч... [ Дэлгэрэнгүй...]
 < 1 2 3 >